USŁUGI

Usługi back-office

W zakresie ułsug biurowych oferujemy:
- wirtualny asystent/ka

W ramach tej usługi oferujemy:
- przygotowywanie opracowań i zestawień
- przygotowywanie prezentacji
- wyszukiwanie i analiza informacji w internecie
- weryfikacja kontrahentów w publicznych bazach i rejestrach
- wystawianie faktur
- prowadzenie kalendarza spotkań

- transkrypcje nagrań cyfrowych
Oferujemy usługę polegającą na transkrypcie materiałów dźwiękowych z nagranych spotkań, konferencji, wykładów, czy posiedzeń do dokumentu tekstowego w wybranym przez Klienta formacie.

- tworzenie dźwiękowych materiałów cyfrowych
Oferujemy możliwość stworzenia materiału dźwiękowego zawierającego odczyt dowolnych treści tekstowych, np. notatek lub materiałów szkoleniowych przy użyciu głosu syntetycznego.