USŁUGI

Usługi call/contact center

Usługi telemarketingowe
Obsługa klienta
Pomoc techniczna (help desk)
Weryfikacja kontrahentów, monitoring płatności i windykacja


Usługi telemarketingowe:
Telemarketing to jedna z najskuteczniejszych form dotarcia z ofertą do potencjalnych klientów. Jest to usługa dedykowana w szczególności firmom wprowadzającym na rynek nowy produkt lub usługę lub rozpoczynających działalność i poszukujących nowych klientów. W ramach usługi ustalany jest profil potencjalnego klienta Zleceniodawcy, na podstawie którego tworzona jest dedykowana baza danych. Precyzyjne określenie grupy docelowej pozwala na dotarcie z ofertą wyłącznie do osób potencjalnie zainteresowanych zakupem, dzięki czemu Zleceniodawca oszczędza czas i pieniądze. Pełna rejestracja realizowanych działań marketingowych oraz generowanie danych analitycznych na każdym etapie realizacji usługi pozwala na kompleksową ocenę skuteczności kampanii oraz atrakcyjności oferty, a także poziomu rozpoznawalności marki. Jedną z form telemarketingu jest tzw. pre-ordering (przedsprzedaż). Usługa pozwala na zbadanie atrakcyjności nowego produktu lub usługi oraz potencjalnego zainteresowania zakupem jeszcze przed ich wprowadzeniem na rynek. Skorzystanie z tej usługi umożliwia dokonanie korekt w ofercie lub samym produkcie lub usłudze jeszcze przed rozpoczęciem działań marketingowych na pełną skalę. Dzięki precyzyjnej analizie potrzeb klientów Zleceniodawca będzie mógł ustalić potencjalny poziom sprzedaży i dostosować dalsze działania do preferencji klientów.

Obsługa klienta:

Usługa polega na zleceniu firmie ZIELINET kompleksowej obsługi Państwa klientów w kanałach elektronicznych poprzez:

- odbieranie połączeń telefonicznych
- udzielanie informacji
- obsługe korespondencji mailowej i SMS-owej
- odbieranie i wysyłkę faksów
- obsługę komunikacji z klientami w portalach społecznościowych
- infolinie produktowe
- rejestrację zgłoszeń oraz nadawanie im statusów i przekazywanie do odpowiednich działów firmy
- przyjmowanie i rejestracja reklamacji

Usługa jest realizowana zgodnie z przyjętym w ramach umowy ze Zleceniodawcą poziomem dostępności usługi (SLA - Service Level Agreement).

Pomoc techniczna (help desk)

Usługa polega na powierzeniu firmie ZIELINET obsługi w kanałach elektronicznych wsparcia technicznego użytkowników produktów lub usług z oferty Zleceniodawcy. Usługa polega w szczególności na:

- stworzeniu odpowiedniego do potrzeb Zleceniodawcy zespołu specjalistów posiadających odpowiednie doświadczenie, kompetencje i wiedzę techniczną niezbędne do udzielania wsparcia technicznego w odniesieniu do określonej grupy produktów lub usług
- przyjmowaniu zapytań i zgłoszeń na wybranych przez Zleceniodawcę kanałach komunikacji
- udzielaniu pomocy klientom w rozwiązaniu zgłaszanego problemu technicznego
- tworzeniu bazy wiedzy obejmującej najczęściej zgłaszane problemy przez klientów
- analizie i raportowaniu do Zleceniodawcy stwierdzonych problemów w korzystaniu z produktu lub usługi, w tym wadach produktowych wraz z rekomendacją klientów co do możliwych zmian i usprawnień
- badaniu satysfakcji klientów z jakości obsługi technicznej

Weryfikacja kontrahentów, monitoring płatności i windykacja Zatory płatnicze będące efektem nieterminowego opłacania faktur przez kontrahentów niosą za sobą ryzyko utraty płynności finansowej i ograniczenia możliwości prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej. Firma ZIELINET oferuje swoim klientom usługę polegającą na weryfikacji klientów w publicznych rejestrach, w tym w biurach informacji gospodarczej, oceny ich zdolności kredytowej oraz monitoring należności. W ramach monitoringu wysyłane są do kontrahentów Zleceniodawcy przypomnienia o zbliżającym się oraz zapadłym terminie płatności.

Usługi windykacyjne polegają w szczególności na:

- kontaktach telefonicznych z dłużnikami w celu ustalenia terminu spłaty należności
- wysyłaniu elektronicznych przypomnień o konieczności dokonania spłaty należności
- wysyłaniu wezwań do zapłaty
- sporządzaniu i wysyłce pozwów do e-sądu

Jeżeli zainteresowała Cię którakolwiek z naszych usług i chcesz otrzymać dodatkowe informacje lub indywidualną ofertę skontaktuj się znami.

Formularz

Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *