O FIRMIE

ZIELINET

Firma ZIELINET świadczy usługi obsługi klienta biznesowego, tzw. contact center. Obsługujemy naszych Klientów na wszystkich kanałach komunikacji: telefon, fax, mail, SMS, live chat, komunikatory internetowe, portale społecznościowe, www.

Zapewniamy kompleksową obsługę klienta począwszy od wyszukiwania i pozyskiwania klientów i/lub inwestorów poprzez prezentowanie oferty, umawianie spotkań handlowych, sprzedaż telefoniczną po utrzymywanie stałych relacji z klientami, telefoniczną obsługę reklamacji oraz telefoniczne wsparcie procesu windykacji.

Prowadzimy również kompleksową obsługę Back-Office ( wirtualny sekretariat ) polegający na kompleksowej telefonicznej i elektronicznej obsłudze klienta na wybranych kanałach komunikacji.

Firma ZIELINET współpracuje z wiodącymi na polskim rynku dostawcami rozwiązań informatycznych i telekomunikacyjnych w celu świadczenia usług wysokiej jakości dążąc do satysfakcji i zaspokojenia potrzeb i oczekiwań swoich Klientów.
Każdego Klienta traktujemy indywidualnie starając się poznać i zrozumieć indywidualne potrzeby jego biznesu.
Nasi konsultanci stale rozwijają swoje umiejętności sprzedażowe oraz z zakresu obsługi klienta w wybranych branżach i specjalnościach.
Tworzymy zespoły konsultantów wyspecjalizowanych w obsłudze firm z wyodrębnionych obszarów gospodarczych i branż oraz sprzedaży określonej grupy produktów co pozwala nam osiągać lepsze wyniki sprzedażowe oraz efektywnie budować pozytywne doświadczenie klienta.

Specjalizujemy się w obsłudze branż:
- finansowej
- telekomunikacyjnej
- HR
- wydawniczej.

Nasze wartości:

- uczciwość Naszą nadrzędną zasadą jest uczciwość w kontakcie z klientem. W naszym przekonaniu realizacja celów sprzedażowych nie może wiązać się ze świadomym wprowadzaniem w błąd klienta. Nie podejmujemy się realizacji projektów, które zakładają realizację nieuczciwych praktyk sprzedażowych. W kontaktach z naszymi kontrahentami jasno i precyzyjnie przedstawiamy warunki współpracy bez ukrytych opłat i stosowania klauzul niedozwolonych.

- rzetelność Precyzyjnie przygotowujemy się do każdego realizowanego projektu. Dotrzymujemy terminów i skrupulatnie informujemy naszych Zleceniodawców o podjętych działaniach. Projektując każdą nową kampanię realnie oceniamy możliwości realizacji zakładanych celów.

- profesjonalizm Przy realizacji każdego projektu dokładamy wszelkich starań dla zapewnienia zgodności podejmowanych działań z normami powszechnie obowiązującego prawa oraz standardami branżowymi.

- ustawiczny rozwój Stale rozwijamy nasze kompetencje z zakresu obsługi klienta wdrażając standardy jakości oraz nowe rozwiązania technologiczne służące budowaniu satysfakcji klienta.

- równe traktowanie Naszym pracownikom zapewniamy pełne poszanowanie ich praw z uwzględnieniem zasad równego traktowania. Oferujemy zatrudnienie w elastycznym czasie pracy, także w formie telepracy z uwzględieniem zasady work-life balance.

Kadra zarządzająca

Wojciech Zieliński

Właściciel - Dyrektor - Zarządzający

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, doktorant INP PAN.

Ponad 10 lat doświadczenia w obsłudze bezpośredniej i telefonicznej klienta Znajomość technik mediacji i negocjacji.

Ponad 5 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami i kierowaniu zespołem.


Alicja Duszczyk

Kierownik Projektu

Z wykształcenia pedagog, specjalista z zakresu przetwarzania danych w systemach komputerowych i teleinformatycznych.

Ponad 16 letnie doświadczenie w handlu krajowym i zagranicznym z zakresu importu i eksportu towarów i usług.

Ponad 10 letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, znajomość problematyki z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.